Urbanity Nurses

OM OSS


VILKA ÄR VI?

Urbanity Nurses är ett litet men transparent företag med en familjär atmosfär som har en särskild inriktning på sjuksköterskor. Vårt företag tillhandahåller konsulttjänster till andra företag, evenemang och regioner när behovet uppstår inom uppdragsgivarens verksamhet. Vi kan anpassa oss till korta eller långa uppdrag beroende på uppdragsgivarens önskemål om vår närvaro.


Under hela CoVID-perioden i Sverige var det en utmanande tid för sjukvårdspersonalen som stod i frontlinjen med krislägesavtal om 12,5 timmars arbetspass - hela tre omgångar. Den psykiska och fysiska belastningen på personalen resulterade i att många sjuksköterskor lämnade sina befattningar på regionerna och sökte mer fridfulla tjänster inom vården. Detta resulterade i en personalbrist inom slutenvården och behovet av extern personal för att täcka de uppstådda luckorna ökade. Det var under dessa omständigheter som Johan, grundaren till Urbanity Nurses, utvecklade idén till företaget och kunde då erbjuda sin kunskap till behövande verksamheter.


För Urbanity Nurses är det av yttersta vikt att sjuksköterskorna alltid är i centrum och vi värdesätter deras engagemang och önskemål. Efter varje avslutat uppdrag söker vi aktivt feedback, från sjuksköterskan och uppdragsgivaren, eftersom vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vårt arbete. Vi betonar betydelsen av att stärka relationen mellan sjuksköterskorna och vår organisation genom att skapa förtroende. Detta återspeglas i nöjda uppdragsgivare och återkommande sjuksköterskor.


Johan Eskander, grundare och VD för Urbanity Nurses, är specialistsjuksköterska inom intensivvård och är aktiv i sin roll som sjuksköterska för att upprätthålla kompetens och ha närheten till verkligheten "ute på fält". Företaget grundades 2021 i Stockholm men har sedan dess etablerat sig i Karlskrona och driver nu sin verksamhet från den historiska Örlogsstaden.


Kontakta oss på Urbanity Nurses om ni önskar ytterligare information om vårt företag eller har frågor om våra tjänster vi erbjuder.


Varmt välkomna till Urbanity-familjen.

Johan Eskander

VD på Urbanity Nurses

Copyright © Alla rättigheter förbehållna av Urbanity Nurses Sweden AB

Följ oss på