Urbanity Nurses

EVENEMANGSSJUKVÅRD                            STARTAR UNDER ÅRET 2024


SJUKVÅRD PÅ ERA TILLSTÄLLNINGAR

Evenemangssjukvård i all ära! På varje evenemang är säkerheten och välbefinnandet för besökarna av yttersta vikt. Att ha tillgång till kompetent sjukvårdspersonal, särskilt med expertis från akutsjukvård, intensivvård och evenemangssjukvård, är avgörande för att hantera eventuella medicinska nödsituationer på ett snabbt och effektivt sätt.


Snabb och effektiv akutvård

Med erfarenhet från akutsjukvården kan vi snabbt bedöma och agera vid eventuella medicinska nödsituationer, vilket är fördelaktigt för att minimera skador och säkerställa snabb vård till de/den drabbade.


Förebyggande åtgärder och riskhantering

Med vår expertis kan vi bidra till att identifiera potentiella hälsorisker på förhand och implementera förebyggande åtgärder för att minimera eventuella hälsoproblem innan och under evenemanget.


Effektiv kommunikation och samarbete

Kommunikationen är ytterst viktigast. Vi samarbetar effektivt med övrig evenemangspersonal samt mottagande vårdgivare om vidare vård behövs.


Anpassningsbarhet och snabb beslutsfattande

Våra erfarenheter gör oss vana vid att fatta snabba och informerade beslut, vilket är en tillgång vid dynamiska och snabbt föränderliga situationer som kan uppstå under evenemang.


Utbildning och rådgivning

Vi erbjuder utbildning till evenemangspersonal om sjukvårdsrelaterade tillstånd.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna av Urbanity Nurses Sweden AB

Följ oss på